Is There Corona Virus Insurance?

Jun 05, 2020 (0) comment

Müşterilerden korona virüsün mali olumsuz etkilerine karşı sigorta teminatı olup olmadığı soruları geldiğini bildiren Aon Türkiye Eş-CEO’su Selda Oknas Tanbay, bu konuda şu bilgileri verdi; “Mal varlığı sigortalarında sahip olunan bina, makine, demirbaş, ürün ve ham maddelerin sadece harici bir etmen sebebiyle fiziksel zarara uğraması tüm dünya genelinde temin edilebildiğinden, şu an için sigorta teminatı olmadığını söyleyebilirim. İstisnai olarak dünya literatüründe “All Risks” (Tüm Riskler) olarak bilinen mal varlığı sigortalarında da kirlenme teminatı (contamination) olabilse de bulaşıcı hastalık istisna olabiliyor. Şirketlerin mal varlığı tarafında duran varlıklarda temizlik ve dezenfekte giderleri, ürün ve ham maddelerde imha maliyetleri olabilir. Bilindiği üzere mal varlığı sigortalarına bağlı makine ve binalara gelebilecek zararların ikamesi sırasındaki iş durması süresindeki işletmenin gelir kayıplarını da tazmin eden kar kaybı sigortaları var. Fakat virüs sebebiyle iş durmaları genel olarak kamu otoritesinin talimatı ile işin durması, sterilizasyon aşamasındaki işletmenin durması veya çalışanların iş yerine gelmemesi sebebinden kaynaklandığı ve fiziksel bir zarardan kaynaklanmadığından geleneksel Kar Kaybı sigortaları tarafından tazmin edilememektedir. İstisna olarak otel, ikram sektörlerinde bazı dünyadaki çok istisna poliçelerde bulaşıcı hastalık gibi sebeplere bağlı işletmeye ilginin azalması ve müşteri alamamadan dolayı gelir kayıpları poliçenin içerisinde daha küçük bir alt limit ile temin edilebilmektedir.”

Comment (0)

WhatsApp WhatsApp
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish